Divadlo krále Alberta v Bad Elster


Divadlo pod vedením společnosti Chursächsische Veranstaltungs GmbH je dnes oficiálním sídlem filharmonie Chursächsische Philharmonie a je pod záštitou Jeho královské výsosti Alexandra, prince saského. Divadlo krále Alberta nabízí celoročně vynikající program ze všech žánrů.

Město kultury a festivalů Bad Elster má za sebou dlouhou divadelní tradici: Již v roce 1888 se začalo hrát v »Albertově divadle « na úpatí hory Brunnenberg. Pro velký zájem publika z celé Evropy pověřil Saský královský dvůr v roce 1912 Královskou divadelní společnost, založenou v Bad Elster, vyprojektováním a vybudováním moderního, reprezentativního divadla,  které nakonec slavnostně – jako poslední německé dvorní divadlo – otevřel 22. května 1914 Jeho Veličenstvo král Fridrich August III Saský.  Od té doby patří tato budova k nejvýznamnějším a nejskvostnějším divadlům vůbec. Po desetiletích divadelního provozu byla budova od roku 1998 podrobena rekonstrukci. Provoz v Divadle krále Alberta byl pak znovu slavnostně zahájen 22. května 2004, přesně 90 let po slavnostním otevření, operou Alberta Lortzinga »Car a tesař « v provedení umělecké scény Landesbühnen Sachsen a filharmonie Chursächsische Philharmonie pod vedením GMD Floriana Merze. Od té doby je toto divadlo kulturním centrem celého regionu. 

V roce 2014 oslavilo velkou jubilejní sezónou své 100. narozeniny.

Touristinformation Bad Elster

Königliches Kurhaus
08645 Bad Elster

Telefon: 037437 53900
Fax: 037437 539054

E-Mail:
touristinfo@badelster.de
Web:
www.koenig-albert-theater.de