Münchenbernsdorf


Münchenbernsdorf, ležící v oblasti východního Durynska v blízkosti křižovatky dálnic BAB 9/BAB 4 a s přímým dálničním napojením na BAB 9 (dálniční uzel Lederhose), je maloměsto s cca 3.000 obyvateli. Münchenbernsdorf byl známý výrobou koberců. Vzhledem k jeho poloze tu však důležitým faktorem je i zemědělství.
Ve městě je zastoupeno také stavebnictví, strojírenská technologie, strojírenství a určité druhy průmyslu pro výrobu autopříslušenství. V Münchenbernsdorfu je rovněž patrný vliv řemesel a drobných i středních podniků.

V Münchenbernsdorfu je denní stacionář pro děti, první stupeň základní školy včetně družiny a druhý stupeň základní školy. Kromě toho jsou obyvatelům pro volný čas k dispozici klub mládeže, knihovna, kulturní dům se sálem a místnostmi pro spolkovou činnost. V letní sezóně zve k návštěvě pěkné přírodní koupaliště.

Stadt Münchenbernsdorf

Telefon: 036604/89923
Fax: 036604/89954

E-Mail:
info@muenchenbernsdorf.de
Web:
www.muenchenbernsdorf.de