Zámek Netzschkau


V tomto pozdně gotickém skvostu ožívá život šlechty v minulých staletích.

Pozdně gotický zámek Netzschkau je považován za nejstarší a z hlediska dějin umění nejcennější zámek v saském Vogtlandu. Roku 1490 byl dosavadní hrad nahrazen obytným zámkem, jehož působivá konstrukce budí nadšení nejen historiků architektury. Interiéry jsou poznamenány hlavně rozsáhlou přestavbou v 17. století, kterou inicioval tehdejší hradní pán Carol von Bose. V nádherně vybavených prostorách ožívá minulost a návštěvníci dostávají možnost nahlédnout do života šlechty v uplynulých staletích.

V 19. století byl zámek rozšířen ještě o park, který dnes zve k procházkám.

Schloss Netzschkau

08491 Netzschkau

Telefon: 03765 390136

Web:
www.netzschkau.de