Starý most přes řeku Elster v Plavně

Již před téměř 800 se klenul impozantní kamenný most nad řekou v místě, kde se setkávaly dvě důležité obchodní cesty.

Starý most přes řeku Elster v Plavně je druhým nejstarším dochovaným kamenným obloukovým mostem v Sasku a patří také k nejstarším svého druhu ve střední Evropě. Tento přechod přes řeku Elster se dnes nachází uprostřed města Plauen a poprvé byl písemně zmíněn jako „Pons lapideus“ – kamenný most – v roce 1244.

Most byl kdysi vybudován jako součást opevnění města Plauen na křižovatce dvou středověkých obchodních cest do Durynska a do Čech.

Tourist- Information Plauen

Unterer Graben 1
08523 Plauen

Telefon: 03741 2911027
Fax: 03741 29131028

E-Mail:
touristinfo@plauen.de
Web:
www.plauen.de/tourismus