Prohlášení o ochraně osobních údajů

Samozřejmě dodržujeme ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů i ostatní ustanovení o ochraně osobních údajů, platná pro specifické oblasti, např. ustanovení zákona o telekomunikačních službách, zákona o ochraně osobních údajů v telekomunikačních službách, státní smlouvy o mediálních službách a zákona o elektronickém obchodním styku. Naši pracovníci a obchodní partneři jsou povinni zachovávat důvěrný charakter a utajení osobních dat. Toto prohlášení o ochraně osobních dat platí pro všechny webové stránky, spadající do naší odpovědnosti. Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy (linky) na webové stránky jiných podniků a organizátorů. Na jejich webové stránky se toto prohlášení nevztahuje.

Naše internetové stránky lze využívat bez zadání osobních údajů. V případě využití některých služeb na našich stránkách mohou platit odlišná pravidla, která v tom případě budou níže zvlášť vysvětlena. S Vašimi osobními údaji (např. jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo apod.) naložíme v souladu s ustanoveními německého práva o ochraně osobních údajů. Údaje jsou osobní tehdy, lze-li je jednoznačně přiřadit určité fyzické osobě. Právní základy ochrany osobních údajů najdete ve spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů (BDSG) a v zákoně o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG). Níže uvedená pravidla Vás seznámí s druhem, rozsahem a účelem získání osobních údajů, s jejich využitím a zpracováním ze strany dodavatele.

Tourismusverband Vogtland e.V.
Göltzschtalstraße 16
08209 Auerbach

Tel.: 03744 18886-0

E-Mail: info@vogtland-tourismus.de

Upozorňujeme na to, že přenos dat pomocí internetu má z hlediska bezpečnosti určité mezery, a že tedy dokonalá ochrana před přístupem třetích osob není možná.

Autorské a označovací právo

Snažíme se ve všech publikacích respektovat autorská práva k použitým ilustracím a textům, využívat ilustrace a texty, které jsme sami vytvořili nebo si vyžádat ilustrace a texty, na něž se nevztahuje licence. Copyright ke zveřejněným objektům, které jsme sami vytvořili, zůstává u nás. Rozmnožování nebo použití takových ilustrací a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu našeho podniku dovoleno.

Externí odkazy

Rozsudkem ze dne 12. května 1998 rozhodl Zemský soud Hamburg, že uvedení odkazu příp. zakládá odpovědnost za obsah odkazované stránky. Zemský soud Hamburg dále říká, že zabránit tomu lze pouze tím, že se subjekt, používající odkaz, od obsahu těchto stránek výslovně distancuje. Na našich stránkách jsme vložili odkazy na jiné internetové stránky. Pro všechny tyto odkazy platí: Rádi bychom zdůraznili, že nemáme žádný vliv na obsah ani úpravu odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek, na které na svých stránkách odkazujeme. Obsah těchto stránek si nepřivlastňujeme. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy, umístěné na našich stránkách a pro obsahy veškerých stránek, k nimž tyto odkazy vedou.

Cookies

Na svých stránkách používáme tzv. cookies, které slouží k rozeznání vícenásobného využití naší nabídky stejným uživatelem/majitelem internetové přípojky. Cookies jsou malé textové soubory, které si Váš internetový prohlížeč uloží do Vašeho počítače. Slouží k optimalizaci naší internetové prezentace a našich nabídek. Většinou se jedná o tzv. "session cokies", které jsou po ukončení Vaší návštěvy opět vymazány. Cookies však částečně odevzdávají informace, které umožní, abyste byli automaticky opět poznáni. K tomuto znovupoznání dochází na základě IP adresy, uložené v cookies. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a umožní Vám snazší přístup na naše stránky. Příslušným nastavením svého prohlížeče můžete instalaci cookies zabránit; upozorňujeme však na to, že v tom případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všech funkcí našich internetových stránek.

Novinky

Na našich internetových stránkách Vám nabízíme možnost objednat si naše Novinky. V těchto Novinkách Vás v pravidelných časových intervalech budeme informovat o našich nabídkách. Abyste mohli naše Novinky dostávat, potřebujete platnou e-mailovou adresu. U e-mailové adresy, kterou uvedete, prověříme, zda jste skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy resp. majitelem, autorizovaným k příjmu Novinek. V případě Vaší přihlášky k odběru Novinek si uložíme Vaši IP adresu, datum a čas přihlášení. To je užitečné jako naše pojistka pro případ, kdy by třetí osoba zneužila Vaši e-mailovou adresu a bez Vašeho vědomí si naše Novinky objednala. Jiné údaje nepožadujeme. Takto získané údaje budou použity výhradně pro odběr našich Novinek. Nezpřístupníme je třetím osobám. Rovněž tyto údaje nebudeme porovnávat s údaji, které jsme případně zjistili na jiných místech našich stránek. Přihlášku k odběru našich Novinek můžete kdykoliv vypovědět. Další podrobnosti k tomuto tématu se dozvíte v potvrzovacím e-mailu a v každém čísle Novinek.

Možnosti kontaktu

Na našich stránkách Vám nabízíme možnost spojit se s námi prostřednictvím e-mailu a/nebo kontaktního formuláře. V tom případě budou údaje uvedené uživatelem uloženy za účelem navázání kontaktu. Nezpřístupníme je třetím osobám. Rovněž tyto údaje nebudeme porovnávat s údaji, které jsme případně zjistili na jiných místech našich stránek.

Použití Google Analytics s funkcí anonymizace

Na svých stránkách využíváme Google Analytics, nástroj firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA pro analýzu webových stránek. Google-Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží ve Vašem počítači a umožní tak analýzu Vašeho využívání stránek. Informace vytvořené těmito cookies, např. čas, místo a četnost Vaší návštěvy na této stránce včetně Vaší IP adresy, se přenáší na Google v USA a tam se ukládají. Na svých internetových stránkách používáme Google Analytics s dodatkem "_gat._anonymizeIp". Vaše IP adresu v tomto případě Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrátí a tím anonymizuje. Google tyto informace využije pro vyhodnocení Vašeho užívání naší stránky, aby pro nás sestavil zprávu o aktivitách na našich internetových stránkách a poskytl nám další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. Google tyto informace také v případě potřeby poskytne třetím osobám, je-li to zákonem předepsáno nebo zpracovávají-li třetí osoby tyto údaje z pověření společnosti Google. Podle vlastního vyjádření Google v žádném případě nepropojí Vaši IP adresu s jinými údaji z Google. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tom případě nebudete možná moci plně využívat všech funkcí našich stránek.

Google dále nabízí pro nejběžnější prohlížeče deaktivační add-on, který Vám poskytne větší kontrolu nad tím, které údaje Google k Vámi vyvolaným webovým stránkách zaznamená. Add-on sdělí java scriptu (ga.js) z Google Analytics, že k dané návštěvě webové stránky nemají být Google Analytics předány žádné údaje. Deaktivační add-on pro prohlížeče od Google Analytics však nezabrání předání informací nám nebo jiným službám, které příp. použijeme pro analýzu webových stránek. Další informace k instalaci add-on ke svému prohlížeči najdete na tomto odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informování/odvolání/vymazání

Podle spolkového zákona o ochraně osobních údajů se na nás můžete bezplatně obrátit v případě dotazů týkajících se získávání, zpracování nebo využívání Vašich osobních údajů a jejich opravy, zablokování, vymazání nebo odvolání vydaného souhlasu. Upozorňujeme na to, že máte právo na opravu chybných údajů nebo vymazání osobních údajů, pokud proti tomuto nároku nestojí zákonná lhůta uchování údajů.

Vzor prohlášení o ochraně osobních údajů advokátní kanceláře Weiß & Partner.